Referanse - Protector forsikring

Referanse - Protector forsikring

Protector forsikring er et skandinavisk selskap som er notert på Oslo børs. De har hatt rask og lønnsom vekst siden starten i 2004. Selskapet leverer landbaserte forsikringer til bedrifter og offentlige virksomheter, og distribuerer produktene gjennom utvalgte forsikringsmeglere. I det norske markedet selger de også eierskifteforsikring via eiendomsmeglere og advokater som har en avtale med Protector.

Selskapets premieinntekter var NOK 2.843 mill i 2015 mot 2.375 mill i 2014. Det er en vekst på 20%.

De har siden oppstarten hatt en kraftig vekst, og teller i dag 215 ansatte; hvorav 153 i Norge, 36 i Sverige og 26 i Danmark. I løpet av 2015 etablerte de også kontorer i UK og Finland, og er her godt i gang med rekrutteringen.

“Protector Forsikring er meget fornøyd med arbeidet CentPro har bidratt med i forhold til omlegging av deres sentrale database til MS SQL. Denne databasen er selve nervesenteret i deres drift og kjører kontinuerlig utvikling av denne og systemene rundt denne. CentPro har hjulpet Protector Forsikring med design av den nye løsningen, flytting av data og videreutvikling av denne. Hele prosessen har gått smertefritt og deres 11 utviklere har, og får fortsatt, kompetanseoverføring i MS SQL.
I tillegg har vi tegnet en avtale om fast vedlikehold, support og respons. Vi gleder oss til videre samarbeide.”
– Thomas Müller Karlsen, Key account manager CentPro AS

“Med overgangen til MS SQL har vi redusert den tekniske gjelden og gitt både Drift- og utviklingsavdelingen et bedre arbeidsverktøy. I tillegg har CentPro hjulpet med både opplæring og optimalisering.
Dette har hjulpet oss i målet om å redusere kompleksiteten i våre interne systemer og være bedre rustet til å understøtte forretningen.”
– Kristian Aasen, Head of IT operations and infrastructure at Protector Forsikring ASA

Thomas Müller Karlsen (t.v.), KAM CentPro AS, Kristian Aasen, CTO Protector Forsikring ASA og Nils Arne Tvedten (t.h.), Seniorkonsulent SQLExpert og CentPro AS