Referanse - Opak

Referanse - Opak

OPAK som i dag har ca. 120 ansatte fordelt på flere lokasjoner har løsninger både i sky og lokalt i eget datasenter. IT-sjef Roar Skramstad har de siste årene sett ett økende behov for bedre overvåking, monitoring, samt mulighet for teknisk rapportering.

I motsetning til tradisjonelle tyngre løsninger for slike oppgaver, som det bla. var krevende å få frem ett riktig prisbilde for, var det en lettelse hvor enkelt og oversiktlig det var å ta i bruk CentPro sin overvåkningsløsning (CPMS).

OPAK har fått bedre kontroll på håndtering av oppdateringer, og tekniske forhold i sitt servermiljø. Ved kritiske feil på miljøet sendes det i tillegg SMS-alarmer, og det er enkelt å få oversikt over hva som er feil.

OPAKs IT avdeling (2 mann) har både fått ett bedre verktøy, en bedre oversikt, og en bedre mulighet til å levere tilgjengelighet og oppetid til bedriftens ansatte og kunder.

OPAK benytter også konsulent- og rådgivningstjenester fra Centpro. IT-sjefen har ved flere anledninger tilbakemeldt stor takk for topp innsats, og fortalt at han opplever CentPro som en ekstra høyre arm, da det trengs.