Referanse - Dustin

Referanse - Dustin

Dustin – Prosjekt TrioVing H1 2014

CentPro AS har i H1 2014 levert seniorkonsulent til TrioVing gjennom vår samarbeidspartner Dustin.
Leveransen har bestått i oppsett av RDS løsning, migrering av brukere, grupper, filer og tjenester samt planlegging, design og oppfølging.
CentPro har bistått TrioVing i migreringsprosessen fra eget datasenter til Volvo-IT, samt flytteprosessen fra kontorene i Moss til nye lokaler i Ski.
Ansvarlig konsulent for leveransen er Thomas Ryste.

«Thomas er en av få konsulenter jeg kjenner som lever opp til navnet senior. Han har ikke bare sterk teknisk kompetanse, men også evnen til å se hva som er hensikstmessig for kunden.»
-Asbjørn Alveberg, Senior IT Consultant, TrioVing AS