Hopp til innholdet
Fra venstre daglig leder i We Made, Andreas Holm, senriorrådgiver Thomas Osholt og daglig leder i R2 IT, Hallvard Romstad. Foto: Jon Gran

Av Jon Gran

To samarbeidende IT-selskaper i Moss har fått oppdraget med å lage et skreddersydd digitalt styringssystem for det nye Nasjonalmuseet i Oslo som ved åpningen 11. juni neste år vil være Nordens største kunstmuseum.

Det var IT-selskapet R2 IT som formelt ble tildelt prestisjekontrakten, men selskapet spilte ballen over til utviklingsavdelingen i mosseselskapet We Made for selve gjennomføringen av oppdraget.

Arrangementsplanleggeren We Made nå utvikler for Nasjonalmuseet er et digitalt styringssystem som skal holde oversikt over seminarer, konferanser, omvisninger, foredrag, filmfremvisning, konserter og utstillinger.

 

– Skreddersydde løsninger

– Det er alltid mulig å finne hyllevareløsninger til dette, men løsninger vi kommer opp med, er skreddersøm som erstatter både excel-ark og kalendere, og som kan nivåhåndteres slik at ulike brukere vil ha ulik tilgang for sine respektive arbeidsområder. Dermed kan hverdagen for Nasjonalmuseet bli effektiv og oversiktlig, og man får full kontroll på alle de aktiviteter som til enhver tid pågår, sier daglig leder i We Made, Andreas Holm.

Han forteller videre at We Made har måttet ansette to nye medarbeidere på sin utviklingsavdeling for å kunne komme i mål.

I alt er det en prosjektgruppe på fire samt en utvikler fra R2 IT som jobber fram de aktuelle løsningene. Fra Nasjonalmuseet deltar en prosjektgruppe på 10 personer.

 

– Sterk vekst

For R2 IT er ikke oppgavetypen Nasjonalmuseet søker løsninger for, ukjent. Selskapet har tidligere utviklet tilsvarende programvare for Inspiria Science Center på Grålum.

– Denne gangen valgte vi å spille på de gode utviklingsressursene i We Made, og det falt oss helt naturlig å gjøre det, sier daglig leder i R2 IT, Hallvard Romstad.

We Made som ble etablert høsten 2017 har i dag 23 ansatte og vil i år ventelig få en omsetning på 30 millioner kroner. R2 IT har sitt hovedkontor på Grålum, men er på vei til å flytte til Moss hvor flesteparten av de 12 ansatte jobber. Selskapet venter i år en omsetning på 50 millioner kroner.

I tillegg til å ha et tett og godt samarbeid, er de to selskapene også medeiere i IT-selskapet ITC AS.

 

– Vinne andre oppdrag

Med oppdraget for Nasjonalmuseet tror Andreas Holm i We Made at nye dører vil kunne åpnes for selskapet.

Moss avis
SER BRA UT: Både i We Made og i R2 IT er optimismen rådende, og det fremholdes at oppdragsutsiktene er bedre enn på lenge. Fra venstre daglig leder i R2 IT Hallvard Romstad, daglig leder i We Made, Andreas Holm og seniorrådgiver Thomas Osholt i We Made. Foto: Jon Gran

– Gjennom utvikling av denne teknologien så har vi forutsetninger for å satse mer inn mot booking og konferansetjenester. Nasjonalmuseet er en fantastisk referanse som garantert vil åpne fører. We Made er i sluttfasen i forhandlinger med flere andre store norske aktører innenfor samme teknologi, sier han.